Festa 2010

Jum  iz-Zghazagh

Fuq iz-zuntier tal-Knisja parrokjali ta` Kristu Re saret quddiesa organizzata miz-zghazagh ta-Parrocca

Mexa c-Celebrazzjini, Fr. Keith Scicluna u hadu sehem fil-kant, grupp ta` zghazagh li s-soltu jorgannizaw il-Quddies tas-7.30pm tal-Hadd

 

 

Wara l-Quddiesa saret attivita` miz-zghazagh.

 

(aktar ritratti dalwaqt)

 

 Mur erga homepage