Festa 2010

Hrug ta` l-Istatwa

 

It-Tnejn 19 ta` Lulju 2010 sar il-Hrug Solenni ta` l-Istatwa Titulari minn nicca ghal qima tal-pubbliku

 

 

Wara li sar il-Hrug ta` l-Istatwa Titulari, l-Banda Kristu Re ghamlet marc fit-toroq ta` Rahal Gdid

Meta l-marc wasal fil-Pjazza Sant`Ubaldeska , quddiem il-Knisja Storika , giet imtella statwa tal-Qalb ta` Gesu` fuq il-kolonna.  Din is-sena l-istatwa giet iddekorata u indurata. Tajjeb niftakru li qabel mal-Parrocca giet iddedikata lil Kristu Re , kienet iddedikata lil Qalb ta` Gesu`.

Sar ukoll l-inawgurazzjoni tal-kolonna ta` din l-istatwa li saritilha disinn gdid fl-Okkazjoni tac-Centinarju tal-Parrocca u pavaljun li jfakkar dan l-avveniment.

 

Waqt il-kxif tal-Kolonna

 

 

 

Inawgurazzjoni tal-Pavaljun  tac-Centinarju