Festa 2010

Jum il-Festa

Il-Marc Tradizzjonali ta` Filghodu

 

 

 Quddiesa minn Mons Isqof Mario Grech

Dr Jason Azzopardi flimkien ma Dr Joseph Muscat waqt il-Quddiesa tal-Festa 

Il-Kappillan ilibes il-kalottra lil Mons Isqof Mario Grech

 

 

Il-Purcissjoni

Il-Kappillan jigi intervistat waqt trasmissjoni diretta tal-Festa fuq one tv

Sett ta` furetti tal-ganutell li gew imzanzna din is-sena